Čištění komínů

 

Nabízíme kompletní služby čištění komínů a kouřovodů. K čištění spalinových cest používáme výhradně špičkové vybavení značky Woehler. 

Jsme schopni vyčistit i silně zadehtovaný komín pomocí malé komínové frézy.

Doporučujeme důkladnou kontrolu spalinové cesty pomocí naší špičkové inspekční kamery Woehler VIS 340.

 

Aby komín plnil správně svou funkci, je třeba provádět jeho pravidelné kontroly a čištění podle vyhlášky MV č. 111/1981 Sb.

Minimální počet čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátu a provozních revizí v období kalendářního roku jsou následovné:

                                                     

                                                    Plynná paliva

Výkon kotle:    

do 50 kW (vyvložkovaný)   

do 50 kW (bez vložky)   

nad  50 kW       

Lhůty:

1 x ročně

3 x ročně

1 x ročně

                                                      

                                             Tuhá a kapalná paliva

Výkon kotle:

do 50 kW                              

nad 50 kW                                 

Lhůty:

3 x ročně

2 x ročně

 

U sezónního provozu (součet provozu spalinové cesty nepřesahující 6 měsíců za kalendářní rok) spotřebičů paliv na tuhá paliva do 50kW lze čistit 2 x za rok.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně 1 x ročně.

Od 1.1.2011 lze provádět čištění komínu na tuhá paliva svépomocí, za podmínky že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. Pravidelné čištění musí být evidováno v požární knize u majitele objektu. Dle nové vyhlášky se četnost kontrol snížila, ale vyvstává povinnost čistit celou spalinovou cestu, tedy nejen komín, ale i kouřovod.