Zkouška těsnosti kouřem

 
Kompletní vyhotovení zkoušky těsnosti komínového pláště pomocí kouře.
 
 
Pro správné vyhotovení zkoušky je nutné zpřístupnit všechny prostory, kudy komín prochází. Zkouška se provádí obvykle ve dvou lidech. 
 

Zkouška těsnosti zahrnuje: Nahřátí spalinové cesty a naplnění kouřem

                                                Vizuelní kontrola úniků kouře

                                                Kontrola úniků kouře v místě stropů analyzátorem                                                      spalin