Pravidelná kontrola spalinových cest

 

Vyčištění celé spalinové cesty, kontrola stavu a bezpečnosti spalinové cesty a vypracování zprávy o kontrole. U plynných paliv měření tahu komína a koncentrace CO ve spalinách pomocí analyzátoru spalin Testo 330-2 LL a měření úniku spalin pomocí přístroje Woehler TI 410.

 

Cena: 800,-  - plynná paliva kondenzační (v ceně měření spalin v hodnotě 500,-)

            1000,-  - plynná paliva atmosferické (v ceně měření spalin v hodnotě 500,-)

            1000,-  - pevná paliva (komín s keramickou nebo nerez vložkou)

            1200,-  - pevná paliva (zděný komín bez vložky)

(ceny vč. 21% DPH)

 

Doprava: 360,-  - vzdálenost do 10km (paušál)

                 18,- /km  - vzdálenosti nad 10km (cesta tam + zpět).

(ceny vč. 21% DPH)

 

Za další napojený spotřebič na společný průduch: 500,-  (cena vč. 21% DPH)

 

Uvedené ceny platí pro čištěný (nezanedbaný) komín.

U nedemontovatelných kouřovodů nelze zaručit jejich důkladné vyčištění a kontrolu. 

 

V rámci kontroly spalinové cesty zdarma:

Měření koncentrace CO u spotřebičů na plynná paliva 

Měření úniku spalin pomocí přístroje Woehler TI 410

 

Cena za vícepráce: 600,- /hod. na osobu

                                 

(ceny vč. 21% DPH)