Měření spalin

 

Provádíme měření účinnosti spalování, které zajistí hospodárný a ekologický provoz spotřebičů. 

Dále nabízíme měření tahu a koncentrace CO ve spalinách dle TPG 70401.

K měření používáme nejmodernější analyzátor spalin Testo 330-2 LL 

Díky tomuto měření jsme schopni vypočítat procentuelní účinnost vašeho kotle a spočítat možné roční úspory na plynu při výměně spotřebiče za nový.