Výchozí revize spalinových cest

 

Provádíme povinné revize spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

 

Případy provádění revize:  Před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo

                                              po každé stavební úpravě komína 

                                              Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče

                                              Při výměně nebo nové instalaci spotřebiče paliv

                                              Po komínovém požáru

                                              Při výskytu nebo podezření výskytu trhlin ve 

                                              spalinové cestě

 

Revize komínu zahrnuje: Důkladnou kontrolu spalinové cesty

                                           Prohlídku spalinové cesty inspekční kamerou

                                           Měření koncentrace CO u plynových spotřebičů

                                           Vypracování kompletní revizní a technické zprávy

                                           CD se záznamem z kamery a s fotodokumentací                                       

                                           Zakreslení vyústění na fasádu dle ČSN 73 4201,                                                 příloha B

Revizní technik spalinových cest - osvědčení