Výchozí revize spalinových cest

 

Provádíme povinné revize spalinových cest dle prováděcí vyhláška č. 34/2016 ze dne 22.1.2016 spadající pod zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Případy provádění revize:  Před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo

                                              po každé stavební úpravě komína 

                                              Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče

                                              Při výměně nebo nové instalaci spotřebiče paliv

                                              Po komínovém požáru

                                              Při výskytu nebo podezření výskytu trhlin ve 

                                              spalinové cestě

 

Revize komínu zahrnuje: Prohlídku a kontrolu spalinové cesty

                                           Prohlídku inspekční kamerou u kondenzačních kotlů

                                           Měření koncentrace CO u plynových spotřebičů

                                           Vypracování kompletní revizní a technické zprávy                                      

                                           

Revizní technik spalinových cest - osvědčení