Frézování komínů

 

Nabízíme precizní a šetrné frézování komínů pomocí nejmodernější frézy Kors, poháněné výkonným hydraulickým agregátem Hycon HPP18V. 

                   

Tato fréza se od klasických fréz spouštěných pouze na hydrohadicích liší speciálním vedením frézovací hlavy pomocí vodících tyčí a tím značně eliminuje riziko nerovnoměrného frézování a vytváření nežádoucích kapes a dutin v komínu. Takto vyfrézovaný průduch je rovný s rovnoměrně ubraným zdivem na všech stranách což nám umožňuje frézování na rozměr jen o málo větší než je průměr vložky komínu. Tento požadavek je velice důležitý z hlediska zachování protipožární a statické funkce komínového pláště. 

Maximální množství ubraného zdiva dle normy ČSN je až 1/3 původní tloušťky, což je cca 5cm cihly klasického rozměru na každé straně. Díky přesnému vedení je naše fréza daleko šetrnější i vůči vyšeptalému zdivu starších komínů a poradí si lépe i s obdélníkovými průřezy komínů.

Vzhledem k tomu, že může při frézování dojít k vydrolení spár mezi cihlami, je po frézování nezbytné provést důkladnou kontrolu inspekční kamerou a to zejména u starších zástaveb se spalnými stropy. Teprve po ověření technického stavu komínového pláště je možné do vyfrézovaného průduchu osadit komínovou vložku. 

Frézování a následné vyvložkování komínu je ve většině případů nejvhodnější a nejlevnější variantou rekonstrukce stávajících komínových průduchů. Frézovat lze komíny všech pruřezů, rovné i uhýbané a to ze všech standartně používaných materiálů. Šamotové cihly a vložky a osinkocementové roury lze však frézovat jen velmi obtížně. Frézování nelze použít u kovových a keramických vložek.  

                  

 

Ceník frézování naleznete zde.

Nabízíme úzkou spolupráci a vstřícné jednání kominickým a montážním firmám, které vlastní frézu nemají. Pro více informací a individuální nacenění nás prosím kontaktujte.