Výpočet spalinové cesty

 

Výpočty spalinových cest pomocí špičkového německého programu KESA aladin s pravidelnou aktualizací nových norem a spotřebičů.

                                      

Výpočet spalinové cesty je dle prováděcí vyhlášky č. 34/2016 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně nutné přikládat ke každé revizní zprávě spalinové cesty (mimo spotřebičů na plyn typu "C").

 

Výpočtem se zjistí nejvhodnější průměr a materiál spalinové cesty a ověřuje se tah spalinové cesty pro bezpečný a ekonomický provoz spotřebiče. Díky tomuto výpočtu se minimalizuje riziko nesprávného nebo neodborného navrhnutí spalinové cesty.

Následky mohou být těžko odstranitelné (tvoření kondenzátu a dehtů) nebo zcela fatální (otrava).