Vložkování komínů

 

Provádíme rekonstrukci (vložkování) komínů na všechny druhy spotřebičů v nerezu, plastu, nebo hliníku, buďto pomocí pevných trubek nebo flexi či ohebných hadic. Dále nabízíme dopojení spotřebičů na komín pomocí kouřovodu.

 

Vložkování komínu se provádí zejménav těchto případech:

Přechod na jiný druh paliva (zákaz provozu plynných spotřebičů v jednovrstvém zděném komínu bez vložky)

Výměna spotřebiče na tuhá paliva (moderní kotle či kamna mají menší teplotu spalin, tím dochází ke vzniku kondenzátu na povrchu jednovrstvého zděného komína a jeho nevratnému poškození v ložných a styčných sparách)

Výměna spotřebiče na plynná paliva (zákaz provozu Al. hliníkových flexi hadic a v řadě případů i Al. pevných trubek znamená nutnost převložkování nerez vložkou)

Komínový průduch neodpovídá platným předpisům (zejména při přechodu na jiný druh paliva je nutno použít odpovídající materiál certifikovaný na jednotlivé druhy paliv a provozu)

Kondenzát či dehet proniká do stěn komínového tělesa (nutné okamžité vyvložkování)

Špatný stav komínového tělesa (spáry komínového tělesa jsou narušené a dochází k přisáváni vzduch = špatný tah komína)

V místnosti je cítit zápach spalin (viz. špatný stav komínového tělesa)

Původní vložka již neplní svůj účel (napadení korozí působením kondenzátu způsobuje proděravění a tím pádem i nefunkčnost vložky -zejména u Al. či pozinkovaných vložek)

 

Před vložkováním komínů musí být provedena prohlídka komínového pláště, zejména v prostoru půdy a nad střechou, v případě většího poškození je nutné komínové těleso před vyvložkováním opravit. Součástí prohlídky komínu je kontrola, zda do komínového průduchu není zapojen jiný spotřebič (zejména u vyšší domovní zástavby) a komínovou sondou případně kamerou, kontrola velikosti a tvaru průduchu.

V případě bourání montážních otvorů v obytných místnostech důkladně zabezpečujeme tyto místa proti prachu vytvořením komory.

Vložka se spouští většinou ze střechy do stávajícího komínového tělesa, do kterého jsou vybourány montážní otvory pro osazení tvarovek.

Životnost komínových vložek je garantována výrobcem a při pravidelném čištění se pohybuje kolem 30ti let

 

Dle nových norem je již zákázáno používání těchto materiálů: Hliníková (Al.) ohebná a flexi hadice, azbestocementové roury, pozink plech, Al. slabostěnná pevná trubka (při mokrém provozu).