Pravidelná kontrola spalinových cest    (dříve revize komínů)

 

Zajistíme Vám důkladnou kontrolu spalinových cest dle nejnovějších norem a vyhlášek, která zajistí bezpečí Vás i vašeho domova.

Podmínky kontroly upravuje nově prováděcí vyhláška č. 34/2016 ze dne 22.1.2016 spadající pod zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

 

Mimo jiné ukládá především tyto povinnosti:

Lhůta provádení je povinná u každého spotřebiče paliv a to 1x ročně (kondenzační kotle na plyn 1x za 2 roky).

Kontrola zahrnovat prohlídku celé spalinové cesty, tedy komínu i kouřovodu.

Kontrolu nelze provést bez vyčištění spalinové cesty (u tuhých paliv do 50kW lze provádět čištění svépomocí pokud o tom existuje záznam v požární knize).

 

Kontrola zahrnuje:  Vyčištění celé spalinové cesty

                                  Důkladnou kontrolu celé spalinové cesty (viz níže)

                                  Měření spalin u spotřebičů na plynná paliva

                                  Měření tahu a úniku spalin do místnosti

                                  Vypracování kompletní zprávy o kontrole - vzor  

                                  Odbornou konzultaci při zjištění závad

                                              

 

Délka trvání řádné kontroly, čištění a konzultace dle nařízení vlády č.91 trvá v rozmezí 0,5-1 hodiny, dle rozsahu znečištění, počtu případných závad a přístupu k celé spalinové cestě.

 

Upozorňujeme, že neúplné kontroly, nebo kontroly provedené v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. mohou ohrozit bezpečnost Vás i Vašeho majetku. 

 

Nejdůležitější body kontroly spalinové cesty:

 

Kontrola průchodnosti spalinové cesty (důkladné vyčištění komínu a kouřovodu ručně nebo pomocí komínové frézy, vybrání tuhých částic z půdice, kontrola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu zrcátkem nebo inspekční komínovou kamerou*).

Kontrola požární bezpečnosti (u komínů na tuhá paliva vzdálenost hořlavých stavebních materiálů min. 5cm od líce komínového pláště, především pak krovy, dřevěné podlahy a střešní latě).

Kontrola vybíracích, vymetacích čí čistících otvorů (jejich správné umístění a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, přítomnost dvojitýc dvířek u tuhých paliv, nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů).

Bezpečnost přístupu ke komínovému ústí (trvalý a bezpečný přístup k ústí u komínu, které nelze vymetat čistícím, či vymetacím otvorem).

Kontrola technického stavu spalinové cesty (posouzení celistvosti zdiva a spár, kontrola spojů, vyloučení napadení korozí a případné dodatečné provedení kontroly těsnosti kouřem).

Kontrola dostatečného přísunu vzduchu ke spotřebiči (často opomíjená kontrola, díky které došlo k mnohým otravám CO zahrnuje kontrolu velikosti větracích kanálů v malých místnostech, či v objektech s těsnými okny a zjištění všech odtahových ventilátorů mající negativní vliv na tah komína).

Kontrola ochrany před bleskem (správné napojení kovových vložek a komínů v objektech s hromosvody).

Kontrola identifikačního štítku (platí pro veškeré spalinové cesty uvedené do provozu od roku 2002).

Kontrola změn oproti poslední kontrole

Odborná konzultace (konzultace a nápomoc s odstraněním nedostatků ohrožující bezpečný provoz spotřebiče).

 

 

*Pozn. V některých případech je kvůli zaručení bezpečného odvodu spalin nutná prohlídka inspekční kamerou (například při podezření na prohoření komínové vložky nebo revize společných komínů pro více podlaží nad sebou). Prohlídku kamerou doporučujeme taktéž provádět jednou za 2 roky u hliníkových vložek.