Zkouška těsnosti kouřem

 
 
Vyhotovení zkoušky těsnosti komínového pláště pomocí kouře a analyzátoru spalin Testo 330-2 LL.
 
 

Cena: 1400,-  - za 1 hod. prací ve dvou osobách          

(ceny vč. 21% DPH)

 

Cena se odvíjí od náročnosti a délky provádění zkoušky (dle délky a průběhu spalinové cesty).

 

Doprava: 360,-  - vzdálenost do 10km od provozovny (paušál) - 1 osoba

                   18,- /km  vzdálenosti nad 10km (cesta tam + zpět) - 1 osoba

                

                460,-  - vzdálenost do 10km od provozovny (paušál) - 2 osoby

                  23,- /km  vzdálenosti nad 10km (cesta tam + zpět) - 2 osoby

(ceny vč. 21% DPH)